A buktatásról

Azoknak, akik szerint a buktatás tilalma az alsó osztályokban valami újkori liberális métely, itt egy idézet, egy 1905-ös néptanítói kézikönyvből
“Elemi iskoláink is – sajnos – fölkapták már azt a rossz szokást, hogy a tanulókat a lecke fölmondása után osztályozzák. Az egyes feleletek után való osztályozást középiskoláinkban is sokszor joggal megrótták… hogyne volna megrovásra méltó elemi iskoláinkban? Az osztályozás magában véve nagy igazságtalanságokra ad alkalmat. A mely felelet  az egyik tanító előtt elégséges számba megy, azt egy másik tanító esetleg jónak vagy még többnek is minősíti. Hol itt a garancia?  Egy-két felelet után itélni micsoda kegyetlenség! Mennyi psichikai momentum játszik közbe egy ily felelésnél! Hány tanuló felejti el a rossz kalkulustól való félelem hatása latt még azt is, a mit tud! Hány család boldogságát teszi tönkre egy véletlenül csipett rossz osztályzat!
Ezt  a ridg, kegyetlen osztályozást nem szabad bevinni az elemi iskolába, a hol 6-7-8 éves kis gyermekek tanulnak. Hiszen az elemi iskolában folyton egy és ugyanazon tanító tanítja a gyermeket minden egyes tárgyra;  mi szükség van ottan az egyes feleletek után való osztályozásra? Vajjon nincs elég alkalma a tanítónak napról-napra, óráról-órára megismerni  tanítványinak az egész lelkületét, összes tehetségét? Ne osztályozzon tehát az elemi iskolai tanító, hanem e helyett testtel-lélekkel azon fáradozzék, hogy minden kis gyermek sajátítsa el a tanultakat.” (Kőrösi Henrik: Pedagógiai kalauz. Budapest, 1900. 10-11. o.)

Nóbik Attila

egyetemi adjunktus, tanulmányi intézetvezető-helyettes Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Szeged, Petőfi sgt. 30-34, Tel: 06-62-544355, nobik@edpsy.u-szeged.hu A kurzusleírások és egyéb információk ezen a honlapon találhatóak: http://www.staff.u-szeged.hu/~nobik/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.