ONK első nap

A helyszín egyelőre jónak tűnik, nem veszünk el benne annyira, mint az Akadémián. A termek, a körülmények jók, és bár engem cserbenhagyott a technika, de az az én hibám volt. A nagyterem hangosítása viszont lehetne jobb, ha be van kapcsolva a szellőzés, alig hallani valamit.

Rég nem emlékszem olyan ONK-ra, ahol egy nap három neveléstörténeti szempontból érdekes szekció is lett volna. És ez ma is folytatódik. Néhány összeszedetlen reflexió a hallott előadásokról.
Ugrai János a szokásos módon kiállt és mesélt és mi csak hallgattuk. Közben pedig (számomra eddig nem ismert és) nagyon fontos dolgokat mondott von Martini kapcsán a szakmai autonómia és a központosító oktatáspolitika konfliktusairól.
Bicsák Zsanett Herbartttal foglalkozik. Már ez a tény önmagában elég lenne arra, hogy nagyon figyeljünk rá, de ráadásul még új forrásokat is bevont a kutatásba. Az persze már most látszik, hogy sokat kell küzdenie, ha álláspontját sikerre akarja vinni, de én szurkolok neki.
Trencsényi László előadása két dolog miatt volt számomra érdekes. Egyrészt valóban informatív volt egy olyan korszakról, a maratoni reform időszakáról, ami egyébkét kívül esik a kutatási időszakomon. Másrészt módszertanilag borzasztó nehéz olyan időszakot kutatni, amelyről a közönségnek ennyi előfeltevése, emléke van, és a szereplők egy része még életben is van.
Albert B. Gábor a tankönyvrevízióról tartotta az előadását. Bevallom, ez nekem eddig ismeretlen terület volt, de meggyőzött arról, hogy érdemes odafigyelni. Izgalmas volt, hogy Ollay Ferenc alakja hogyan kapcsolódott más, máshonnan is ismert szereplőkhöz (Fináczy, Domanovszky). Ez a két világháború között szellemi élet sokdimenziósságára hívja fel a figyelmet.
Kolosai Nedda ikonográfia segítségével elemezte az 50-es, 60-as és 70-es évek kisiskoláskorát. Ma már elfogadottnak számít, hogy a kép önálló jelentéshordozó eszköz. Nekem olyan módszertani problémám szokott lenni ikonológiai előadásokat hallgatva, hogy nem mindig látom, hogy hogyan lehet azt biztosítani, hogy az időszakról, jelenségről meglévő ismereteink ne magyarázzák, hanem megérteni segítsék a képet. Ha egyszerűen akarom fogalmazni, hogyan lehet elkerülni a kép megerőszakolását, a belemagyarázást. Erre ez esetben sem kaptam megnyugtató választ.
Vincze Tamás szintén a jó értelemben vett történetmesélős műfajt választotta. Két dolog vált világossá számomra. Az egyik hogy hiányzik a dualizmuskori sajtóval való foglalkozás. A másik, hogy a művészti nevelés kérdése jóval messzebbre mutat annál, mint első látásra tűnik. izgalmas volt, hogyan kerülnek elő az iskolai neveléssel kapcsolatban olyan elvárások, mint a vásárlóképes műértő közönség kinevelése, vagy az olyan félelmek, hogy az iskolai művészeti nevelés magának a művészetnek a státuszát veszélyeztetni. Mintha, kissé más hangokkal ugyan, de ma is hasonló tendenciákat látnánk.
Dömsödy Andrea előadása kavarta a legnagyobb vitát. Egyrészt fantasztikus adatbázisnáll rendelkezésre, hiszen, az OPKM PAD-ban gyakorlatilag minden benne van. A kutatás egyelőre a “kilóra megmérem” fázisban tart. Ezért kicsit úgy éreztem, hogy nem sikerült releváns eredményeket levonni az elemzés során. Ez a strukturálatlanság módszertani problémákat is felvet: össze lehet-e hasonlítani az almát a körtével? Ez egyrészt jelenti, hogy pl. amikor a kulcsszavakat elemezte, akkor kiderült, hogy pl. a Budapest és a tanácskozás (konferencia) és az általános iskola kulcsszavak elől szerepelnek. Hogyan lehet egy helyet, egy intézménytípust és egy műfajt egyenrangúnak kezelni? Másrészt az, az ONK-n talán eretnek kérdés jutott eszembe, hogy biztosan létezik-e olyan tudomány, amire rá lehet húzni a neveléstudomány/pedagógiai jelzőt. Vagyis össze lehet-e hasonlítani az Alsónekeresdi Módszertani Lapokat a Közneveléssel és a Magyar Pedagógiával? Őszintén kétlem. Mindenesetre vétek lenne nem kihasználni ezt az adatbázist.

Nóbik Attila

egyetemi adjunktus, tanulmányi intézetvezető-helyettes Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Szeged, Petőfi sgt. 30-34, Tel: 06-62-544355, nobik@edpsy.u-szeged.hu A kurzusleírások és egyéb információk ezen a honlapon találhatóak: http://www.staff.u-szeged.hu/~nobik/