man of science – man of faith

Néha úgy érzem, hogy nehéz ma oktatóként a tudomány emberének lenni. Mert a hallgatók egy jelentős része a hite(i) miatt teljesen elutasítja, amit a tudomány nevében mondunk.

És itt most a hit alatt nem a vallást értem, azzal még semmilyen problémám nem volt. A neveléstörténetnek számos érintkezési pontja van a vallástörténettel, ezért sok esetben kikerülhetetlen, hogy olyan kérdésekről beszéljünk, amely, tudom jól, a hallgatók eleven hitébe vágnak. Volt már olyan, hogy ők javítottak ki, ha rosszul mondtam valamit, volt, hogy én őket, de konfliktusom a vallással, valakik vallásával még nem volt.

Vicces helyzet már adódott, amikor a protestáns gyermekkép kapcsán beszéltünk eredendő bűnről, eleve elrendelésről . Ekkor egy hallgató megkérdezte: Aki nem hisz az ilyesmikben, annak is kell ezt tudnia?

Read More

Akadémiai defláció

Az akadémiai infláció (academic inflation) 1 jól ismert jelenség a nyugati társadalmakban:  a megszerezhető végzettségek értéke inflálódik, vagyis ugyanaz a végzettség csak alacsonyabb státuszú munka betöltésére elegendő. Vagy másképpen megfogalmazva, ugyanaz a munka csak  a korábbi végzettségnél magasabb  végzettséggel tölthető be.  Read More

  1. lehet, hogy csak én nem ismerem, de nem találkoztam találó magyar fordítással.

plagizálni nem kell félnetek jó lesz

Amit nem lehet megtalálni az interneten, az nincs. Az internet teljesen megfordítja az információk áramlásának irányát. A korábbi  vertikális elosztási modellt – akinek több van, attól áramlik ahhoz, akinek kevesebb van – felváltotta egy olyan modell, ahol a horizontális elosztás a meghatározóbb. Ha film kell, ha sorozat kell, ha mp3 kell, ha információ kell, ha bármi kell, letöltöm.

A plágium az internet korában idejétmúlt, definiálhatatlan fogalom. A plágium nem más, mint a tudás újfajta elosztása. Sőt, talán lehet azt mondani, hogy nem a plágium követi az internet logikáját, hanem az internet a plágiumét. Sokkal demokratikusabb, mint a korábbi vertikális megosztás. Miért kellene olyan információkat megtanulni,  birtokolni, amelyek bármikor nyilvánosan elérhetőek? Ha van google, wikipedia. Read More

kényekre alapozott oktataspolitika

Az oktatás világával foglalkozó kutatásokban az utóbbi bő fél évtizedben megjelent egy új fogalom, az evidence based educational policy. Ez a magyar szakirodalomban mint bizonyítékokra vagy (jobban elterjedt) tényekre alapozott oktatáspolitika honosodott meg. Szűkebb értelmezése (Halász Gábor tanulmánya, pdf) az eredeti jelentéséből kiindulva az oktatáspolitikai döntéshozatal meghatározott vizsgálati módszerekkel kutatott és minőségbiztosítási eljáráson alapuló tényekre (bizonyítékokra) helyezését érti alatta. Tágabb értelmezése (Csapó Benő tanulmánya, pdf) pedig a döntéshozatal tudományos eredményekre helyezését hangsúlyozza.

A különbség leegyszerűsítve talán úgy ragadható meg, hogy az első értelmezés a kifejezetten ezen célból végzett kutatásokat tartja alapnak, a második, tágabb értelmezés pedig úgy gondolja, hogy az egyéb célból elvégzett kutatások során feltárt adatok is alapot szolgáltatnak az oktatáspolitikai döntéshozatalra, hangsúlyozva természetesen a további kutatások szükségességét.  A különbség tehát nem áthidalhatatlan a két álláspont között.

Read More

Emberi a kultúra?

Az alábbi TED-talkban 1 Susan Savage-Rumbaugh beszél egy kevésbé ismert főemlőssel, a bonobókkal folytatott kutatásairól. Ennél lenyűgözőbb videót régen láttam. Egyrészt a bonobók képessége miatt, másrészt nagyon komolyan elgondolkodtató a kultúra eredetét illetően.

Ha belegondolunk, a kultúra különböző értelmezésű definícióiban nagyon erősen benne foglaltatik, hogy az emberi termék. Illetve az antropológusok, etológusok lehet, hogy másképp gondolják, gondolták, de a hétköznapi, de akár a neveléstudományos gondolkodás nem. És ezt könnyű úgy továbbgondolni, hogy az emberi kultúra azért kötődik az emberi fajhoz, mert  a faj valamelyik biológiai tulajdonsága – jellemzően az agya – teszi képessé a kultúra létrehozása. Ezért sincsenek az emberéhez mérhető kultúrák a földön, még ha a főemlősök bizonyos mértékig képesek is mesterséges környezetet létrehozni, a környezetüket manipulálni. Read More

  1. a videón többféle felirat kiválasztható