A latin nyelv felette szükséges-szükségtelen voltáról

A mai hírek szerint Kötelezővé tenné a latinoktatást a nyolcosztályos gimnáziumokban az oktatási államtitkárság, a változtatás több mint száz középiskolát és több ezer diákot érintene. Az már most biztos, hogy az ötödik és hatodik évfolyamban bevezetik a „latin örökségünk” nevű tantárgyat, hetediktől pedig elkezdődik a latin nyelv oktatása. A kerettanterv kidolgozói szerint a latin “megalapozza a közjóra, a nemzeti és társadalmi összetartozásra való törekvést”.

A magyar oktatáspolitikában megszokott módon további indoklás, vagy hatástanulmány nem található a javaslat mögött, ennek ellenére megpróbáltam végiggondolni, mi szólhat a javaslat mellett és ellen.

Read More

Ajánlott viszonyok

Néha van úgy, hogy az ember keresgél a könyvei között, és egy olyat vesz elő, amelyet Makkai Sándor, az Erdélyi Református Egyház korábbi püspöke, ekkor már debreceni egyetemi tanár írt, Bartók György, a szegedi egyetem filozófiaprofesszora pedig Tettamanti Bélának, a szegedi egyetem magántanárának, a Pedagógia Tanszék későbbi vezetőjének ajánlott. Kis betekintés a harmincas évek egyetemi világába, kollegiális kapcsolataiba.

Read More

Pornótudomány

Ma az Index címlapján, kétszer is belefutottam  Mérő  Vera Pornográcia című könyvébe.  Egyik alkalommal a a velvet.hu, másik alkalommal pedig a könyvesblog ajánlotta, meginterjúvolva a szerzőt. Nyilvánvalóan öregszem, mert nem a nők pornófogyasztási szokásai keltették fel a figyelmemet, hanem a könyvesblog alábbi félmondata a könyvről: “személyes, de mégis tudományos megalapozottságú írás a nő pornóhoz fűződő viszonyáról.” (könyvesblog) Kíváncsi lettem, hogyan lehet tudományos kutatást tervezni és véghezvinni egy ilyen témában.

Read More

Szakdolgozatok fosztóképzői

Néhány perce fejeztem be egy készülő szakdolgozat olvasását, javítását. A dolgozat egy olyan intézmény történetét dolgozza fel, amely létezésének egy jelentős időszaka a kommunizmus évtizedeire esett. A jelölt (ahogy a bírálatban nevezzük hallgatóinkat) gazdag elsődlegesforrás-bázisra támaszkodott, tényleg jelentős mennyiséget dolgozott fel, kutatott.

Mint minden szakdolgozat, ez is jobbítható, de, mint nem minden szakdolgozat, nem vészesen rossz. Az egyik komoly probléma, jeleztem is a hallgatónak, hogy a szövegek feldolgozása során nem szakadt el eléggé a korabeli terminológiától: “Hazánk felszabadulásának 30. évfordulója alkalmából színvonalas, hangsúlyozottan nevelő hatású ünnepségeket rendeztek és ennek tükrében méltó módon készültek az MSZMP XI. kongresszusára.” Ha ez a szöveg a dolgozatban nincs idézőjelben, vagy valamilyen más módon nem jelzi, hogy itt a korabeli terminológia átvételéről van szó, akkor jogos bírálat tárgyát képezheti.

Read More