A vallás- és közoktatásügyi minisztériumba beférkőzött osztályellenség kártevő tevékenysége

1945 utáni fél évtized a magyar iskolarendszer történetének egyik legmozgalmasabb időszaka. Az általános iskola létrehozása indította el az intézmények átalakítását, amely az alsófoktól a felsőoktatásig átformálta az iskolarendszert. Megszűnt a polgári iskola, többször átszervezték a gimnáziumokat, az egyetemek autonómiáját megszüntették, azokból kiváltak a természettudományi karok és az orvosegyetemek. Az új szocialista elit kinevelésének szándékával bevezették a szakérettségi rendszert, felkészületlen hallgatók  tömegei jelentek meg a felsőoktatásban.
Megkezdődött, majd felgyorsult a szocialista pedagógia intézményrendszerének kiépítése, a polgári pedagógia gondolkodóinak kiszorítása. Ugyanakkor a forradalom a saját gyermekeit is felfalta. Az elitváltásban központi szerepet játszó Mérei Ferenc és kollégái hamarosan maguk is kegyvesztettek lettek.
A csak részleteiben felvillantott erőszakos átszervezések káoszt okoztak az oktatási rendszerben. A kommunista párt 1950-ben kiadott egy határozatot, amelyben az iskolarendszer és a tanügyigazgatás erőltetett átszervezéséből adódó gondokért a minisztériumba beférkőzött ellenséget és az ONI-t tette felelőssé. Ezután Faragó, Kiss és Mérei is önkritikára kényszerültek, és jó időre kikerültek a pedagógia első vonalából Read More

És benned megvan az X-faktor?

Már csak alig több, mint egy hónap van hátra a vizsgaidőszakig, már most készülődöm lelkileg. 🙂
Miközben végiggondoltam a leendő teendőket, realizáltam, hogy a vizsgák tulajdonképpen olyanok mint az énekes tehetségkutatók válogatói: a jelöltek különböző tematikus esteken próbálják meg előadni az eredeti szöveget.  
Holott a feladat  nem teljesen ez. A dalszöveg ismerete persze alap, a vizsgán sem lehet sikeres, aki folyton belebakizik a dalba, de egyetlen szöveg ismerete önmagában nem üdvözít. Amit igazából elvárok, hogy egy előadótól többféle dalt is tudjon, a jelölt saját egyéni stílusában, a maga tapasztalatain átszűrve adja elő a kapott dalt.
Read More