Publikációk

Szerkesztés

Nóbik Attila és Pukánszky Béla (2010, szerk.): Normalität, Abnormalität und Devianz: Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und ihre Umwälzungen in der Moderne. Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main.

Könyvfejezetek

Nóbik Attila (2000): A reformpedagógia fogadtatása a 19. századi Kolozsváron In. Dombi Alice – Oláh János (szerk.): Pedagógiai célkitűzések a XIX. század pedagógiájában. APC-Stúdió. Gyula, 181 – 189. o.

Nóbik Attila (2003): Gyermek, család iskola – változások és kapcsolatok a 19. század végi Magyarországon. In. Pukányszky Béla (szerk.): Két évszázad gyermekei. Eötvös Kiadó. Budapest. 161 – 168. o.

Nóbik Attila (2003): Teachers’ conceptions of children: a theoretical framework  In. IVth International Conference of PHD Students. Humanities. University of Miskolc, Miskolc.  353 – 358. o.

Nóbik Attila (2007):  Neveléstörténet tankönyvek az ötvenes években. In: Pukánszky Béla (szerk.): Új témák és módszerek a magyar neveléstörténet-írásban. Gondolat Kiadó, Budapest. 166-179. o.  (másodközlés

Attila Nóbik (2009): Béla Tettamanti und die Anfänge der sozialistischen Erziehungswissenschaft an der Universität Szeged. In. Johanna Hopfner,  Németh András és Szabolcs Éva (szerk.): Kindheit – Schule – Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa 1948-2008. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. 175-184. o.

Nóbik Attila – Pukánszky Béla (2009): A tudományos nómenklatúra kialakulása a szegedi egyetemen Tettamanti Béla és Ágoston György példáján.  In. Németh András és Biró Zsuzsanna Hanna (szerk.): A magyar neveléstudomány a 20. század második felében. Gondolat Kiadó, Budapest. 73-97. o.

Nóbik Attila (2009):  Tettamanti Béla szegedi munkássága. In. Olasz Sándor és Zelena András (szerk.): “Mert annyit érek én, amennyit ér a szó”.  Szegedi Radnóti-konferenciák. SZTE BTK, Szeged. 189-198. o.

Attila Nóbik (2010): Abnormal children in the Hungarian historiography of education. In. Nóbik Attila és Pukánszky Béla (2010, szerk.): Normalität, Abnormalität und Devianz: Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und ihre Umwälzungen in der Moderne. Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main. 49-57. o.

Nóbik Attila (2010): A polgári iskola és a polgári iskolai tanárképzés 1928 előtt. In. Kiss Róbert Károly és Vajda Tamás (szerk.): Az Állami Polgári Tanárképző Főiskola története (1928 – 1947). Belvedere Meridionale, Szeged. 11-32. o.

Tanulmányok, recenziók

Nóbik Attila (1999): Szabolcs Éva: Tartalomelemzés a gyermekkortörténet kutatásában. Gyermekkép Magyarországon 1868 – 1890. Magyar Pedagógia 99. 4.sz. 457-459. o.

Nóbik Attila (2000): Kísérlet a gyermekkép fogalmának meghatározására. Magyar Pedagógia 100. 3. sz. 367 – 376. o.

Nóbik Attila (2001): A reformpedagógiai irányzatok kialakulása. Értelmezési szempontok. Iskolakultúra 11. 4. sz. 65 – 72. o.

Nóbik Attila (2002): Gyermekek a dualizmus iskolái és a család hatókörében. Iskolakultúra 12. 3. sz. 16 – 20. o.

Nóbik Attila (2002): Kulcsok a nevelés történetéhez (Kéri Katalin: Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába) Iskolakultúra, 12.  11. sz. 115 – 117. o.

Nóbik Attila (2005): Rousseau-kép a 19. századi neveléstörténeti tankönyvekben. Iskolakultúra 15. 9. sz. 125 – 131. o.

Nóbik Attila (2006): Népiskolai tanítóság a 19. századi neveléstörténeti tankönyvek tükrében. Iskolakultúra 16. 4. sz. 41 – 48. o.

Nóbik Attila (2008): Neveléstörténet tankönyvek az ötvenes években. Iskolakultúra 18. 3-4. sz. 39-49. o.

Nemzetközi konferenciák

Teachers’ conceptions of children: a theoretical framework. Miskolci Tudományegyetem IV. Nemzetközi Ph.D. Konferenciája, 2003. augusztus 11-17. Miskolc

The roots of New Education in Hungary: a case study. ISCHE (International Standing Conference for the History of Education) 26, 2004. július 11-17. Genf. Tartalmi összefoglalók: 98-99. o.

Children at risk in the `history of education’ textbooks in Hungary. ISCHE (International Standing Conference for the History of Education) 29, 2007. július 25-28. Hamburg. Tartalmi összefoglalók: 20-21. o.

Early Marxist ‘history of education’ textbooks in Hungary. What makes or made a textbook a textbook? The nature and identity of a teaching aid examined more closely. (Az Internationele Gesellschaft für Historische und Systematische Schulbuchforschung konferenciája) 2007. október 5-6. Ieper. Tartalmi öszefoglalók: 19-20. o.

Béla Tettamanti and the socialist pedagogy at the University of Szeged. Neveléstudomány – iskola – gyermekkor Közép-Európában (1948-2008). 2008. október 2-4. Eger

Abnormal children in Hungarian historiography of education. Normalität, Abnormalität und Devianz. Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und ihre Umwalzungen in der Moderne. 2009. október 9-11. Eger

Hazai konferenciák

Gyermekek a család és a dualista iskolarendszer hatókörében. I. Országos Neveléstudományi Konferencia. 2001. október 25-27., Budapest. Tartalmi összefoglalók: 155.o.

A magyar pedagógiai sajtó a dualizmus korában. II. Országos Neveléstudományi Konferencia. 2002. október 24-26., Budapest. Tartalmi összefoglalók: 261. o.

Pedagógiai sajtó a dualizmus korában. Az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottsága és a Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztálya felolvasóülése. 2002. december 4., Budapest

A gyermekkép összehasonlító vizsgálata – egy osztályozási kísérlet eredményei. III. Országos Neveléstudományi Konferencia. 2003. október 9-11., Budapest. Tartalmi összefoglalók: 220. o.

Rousseau-kép a 19. századi neveléstörténeti tankönyvekben. IV. Országos Neveléstudományi Konferencia 2004. október 20-22., Budapest. Tartalmi összefoglalók: 236. o .

Önigazolás a dualizmuskori neveléstörténeti kézikönyvekben. V. Országos Neveléstudományi Konferencia 2005. október 6-8., Budapest. Tartalmi összefoglalók: 352. o.

Az emberi tulajdonságok mint a szakmai alkalmasság alapjai a dualizmus-kori neveléstörténeti tankönyvekben. Hagyomány és újítás. 2005. december 2-3., Pécs

Gyermekkép Erdődi János Nevelés-történelem című tankönyvében Poszter: VI. Országos Neveléstudományi Konferencia 2006. október 26-28., Budapest. Tartalmi összefoglalók: 147. o.

Tettamanti Béla neveléstörténet-írói munkássága az ötvenes években. Az ötvenes évek nevelésügye – új irányzatok a korszak neveléstörténetének értelmezésére. 2006. december 8-9., Pécs

Tettamanti Béla és a magyar szocialista neveléstörténet-írás. Új utak a neveléstörténet-írás historiográfiájában és metodológiájában. 2007. október 4-5. Eger

Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek neveléstörténeti tankönyveinkben. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. 2007. október 25-27. Budapest. Tartalmi összefoglalók: 101. o.

A magyar neveléstörténet-írás önmeghatározásai. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. 2008. november 13–15. Budapest. Tartalmi összefoglalók: 139. o.

Tartalmi kánonok neveléstörténeti tankönyveinkben (1867– 1956). X. Országos Neveléstudományi Konferencia.  2010. november 4-6. Budapest. Tartalmi összefoglalók: 45. o.


Egyéb előadások

Polgári iskolai tanárképzés első fél évszázada. Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola (1928–1947) története. (Konferencia az alkalmazott humán-tudományi intézet és az SZTE Szaklevéltára szervezésében) 2008. november 18. Szeged

Tettamanti Béla szegedi munkássága. Radnóti Miklós szegedi professzorai (1930-1935). Egyetemtörténeti konferencia a költő-műfordító születésének centenáriuma és halálának 65. évfordulója alkalmából a Szegedi Tudományegyetem Szaklevéltárának szervezésében. 2009. november 10. Szeged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.