Ságvári helyett Schnellert!

sgvMivel úgy tűnik, hogy az utóbbi évek átnevezési hulláma hamarosan eléri a Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumát, lassan  új név után kell néznie az egyetem vezetésének. A sajtóban eddig egy javaslat kapott nagyobb visszhangot. Az egyetem professzora, a gimnázium volt diákja Bor Zsolt Klebelsberg Kunó nevének felvételét javasolta.

Eközben egy vicces kedvű szerző az utóbbi időben megélénkülő azeri-magyar kapcsolatokra tekintettel az egykori azeri elnököt Heydar Aliyevet (Gajdar Alijev) látta bele a gimnázium címerébe.

Miközben persze Klebelsberg vállalható jelölt, úgy gondolom, hogy van egy még jobb választás: Schneller István.

Schneller István 1847-ben született Kőszegen és 1939-ben halt meg Budapesten. Teolgusként végzett, 1894-től pedig a Kolozsvári Magyar Ferenc József Tudományegyetem második pedagógiaprofesszora lett, a fiatalon elhunyt Felméri Lajost követve. Schneller korának egyik legjelentősebb pedagógusa volt, akinek munkássága sajátos ellenpontját képezte a magyar pedagógia katolikus és herbartiánus hagyományainak is. (Pukánszky Béla: Személyiségpedagógia és tanárképzés – Schneller István munkássága.) Két okból is alkalmas lenne új névadónak.

Egyrészt évtizedekig játszott szerepet a kolozsvári egyetem tanárképzésében, volt annak vezetője. Többek között ő kitartó munkájának az eredménye volt az egyetem  első gyakorló gimnáziumának megnyitása 1917-ben. A gimnáziumnak, amelynek egyedülálló koncepcióját ő maga dolgozta ki a főigazgatója is lett. (Kékes Szabó Mihály és Pukánszky Béla: Tanárképzés a kolozsvári-szegedi Ferenc József Tudományegyetemen 1872-1934. A tantervelmélet forrásai 20., Országos Közoktatási Intézet, 1998.)  Ilyen módon személye kifejezhetné a kolozsvári-szegedi egyetem tanárképzési tradícióinak  folytonosságát.

Másrészt Schneller kiemelt jelentőséggel bírt az egyetem székhelyváltozása körüli időkben. Ő volt a kolozsvári egyetem rektora, amikor a román hatóságok átvették az egyetemet, és annak tanárait távozásra kényszerítették. Prorektorként jelentős szerepe volt abban, hogy egyben maradt az egyetem tanári kara, és a mostoha körülmények ellenére folyamatosan működött az egyetem.  Az egyetem sorsáról folyó tárgyalásokon határozottan (volt, hogy talán kissé túl vehemensen) ellenezte az intézmény Debrecenbe költöztetésének ötletét, és kiállt a szegedi költözés mellett. Idős kora ellenére még néhány évig Szegeden is tanított.

sagvari2Schneller az egyetem 20. századi történetének kiemelkedő, bár mára már kevéssé ismert figurája. Szerepe mind a tanárképzés, mind az egész egyetem szempontjából jelentős. Mellette szól, hogy erkölcsileg nem kompromittálódott, önkényuralom fenntartásában nem vett részt, és amikor kellett (pl. a Numerus Clausus idején) határozottan kiállt az egyetemi autonómia mellett.

Szóval nekem nagyon tetszene a Szegedi Tudományegyetem Schneller István Gyakorló Gimnázium elnevezés.

Nóbik Attila

egyetemi adjunktus, tanulmányi intézetvezető-helyettes Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Szeged, Petőfi sgt. 30-34, Tel: 06-62-544355, nobik@edpsy.u-szeged.hu A kurzusleírások és egyéb információk ezen a honlapon találhatóak: http://www.staff.u-szeged.hu/~nobik/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.