Verses gyermekkortörténet

Tegnap vettem az antikváriumban egy régi kockás füzetet. 1 Az elejére csak ennyi van írva: Versesfüzet. Illetve a tulajdonos neve: Pálmafi Éva. Hívogatóan feküdt a polcon, így belelapoztam, és viszonylag gyorsan eldöntöttem, hogy kell nekem. Nem csupán egy érdekes személyes forrást vettem ugyanis, hanem olyat, amely talán egyszer majd valaki kutatásában teljesedik ki. 

A füzetbe a tulajdonos ismert és kevésbé ismert verseket másolt be kézírással, mintegy 150 oldalon keresztül. Az írásforma lényegében megegyezik, de a füzetben haladva egyre kevéssé olvasható, így feltehetjük, hogy a versek nem egyszerre, vagy rövid időn belül, hanem egy viszonylag hosszabb periódus során kerülhettek bele. A forrás keletkezéséről nincs pontos adatom, csupán a 81. oldalon található dátum, 1954. IX. 12. A versek között – főleg az idő előrehaladtával – a vallásos tartalmú és istenes versek vannak többségben.

Azt, hogy a tulajdonosa számára  értékes lehetett a füzet, az is mutatja, hogy a végére érve tartalomjegyzéket készített a benne található versekről. Ezt, és egy ismertebb verset mutat az alábbi galéria.

[nggallery id=1]

A kevéssé ismertek közül csak egy verset emelek ki:

Tordai Ányos: Jézuska farag

Fűrész zizeg, gyalu csisszan
Be hangos a műhely
Ilyen buzgó jó szent József
Ágyacska kell kis fiamnak
Kicsi Jézuskámnak
Ma éjjel, ha Isten segít
Még benne is hálhat

Jó apácskám!
Elvihetem ezt a kis darab fát?
Meg még ezt a másikat is
Hátha nekem adnád?
Nézd csak, hisz ennek is
Mily hibás a széle
Vigyed, vigyed kis fiacskám
Játszadozzál véle.

Jó Apácskám, már elvittem
S játszadozám véle
De hozzá még szépen kérlek
Egy kis szög is kéne
Itt a kis szög jó fiam
De kezed meg ne bánja!
Valahogyan oda ne szúrd
Ahol aztán fájna!

Nem Apácskám az én kezem,
A szöget nem bánja…
Kalapácsot még ha kérnék
Mit szólanál rája?
Kis fiúnak kis kalapács,
Nesze jó lesz néked
No de másra ugye most már
Nincsen is szükséged?

Fűrész zizeg, gyalu csisszan,
Az ágyacska készen.
Hát Jézuska munkájából
Ugyan mi is lészen?
Két kis fával, egy kis szöggel
Ugyan mit is kezdhet?
Készen az is, kiformálta
A kicsiny keresztet.

Jó Apácskám, kis ágyamat
Megcsináltad szépen
Milyen jó lesz már az éjjel
Bennfeküdnöm nékem.
Én meg ezt a kis kerezstet
Csináltam fölébe!
Hátha kell majd ilyenen is
Feküdnöm jövőre.

A szerzőről csak egy rövid életrajzot találtam. Érdekes, hogy az interneten fellelhető szövegvariációk megegyeznek, de a fentitől különböznek. Így talán joggal tehetjük fel, hogy ezt a verset emlékezetből írta le Pálmafi Éva, ami az irodalomtanítás történetéhez lehet érdekes adalék.

A vers, lássuk be, nem a legmagasabb esztétikai, irodalmi minőséget képviseli, ugyanakkor mégis fontos lehet.  Feltehetjük ugyanis, hogy ezek a mára már ismeretlen versek egykor az oktatásban, a gyermeklapokban széles körűen elterjedtek voltak. Érdekes lehetőség lenne a magyar gyermekkortörténeti kutatások számára a gyermekversek történetének kutatása. Ez jelenthetné a gyermekek számára írt irodalom elemzését éppúgy, mint a gyermekek által írt, és esetlegesen megőrzött versek, mondókák 2, mesék, novellák elemzését, kutatását.

A nemzetközi szakirodalomban széleskörűen kutatott a history of children’s literature, miközben itthon alig néhány publikáció foglalkozik a gyermekirodalom történetével. Éppen ezért jó lenne ezt a kutatási területet itthon is meghonosítani.

  1. jó, tudom, négyzetrácsos, de már maradok ennél.
  2. éppen tegnap jutott eszembe, hogy kisiskolás koromban a lányok sokat játszottak erre a mondókára: “A szere-szeretőmet, szere-szereti egy szere-szerecsen törzsfőnök, ki ele-elefánton lova-lovagol, és buzo-buzogánnyal lő. A füli-füliben két kari-karika, a szeme-szeme szikrát szór, és úgy hívják, hogy csám-csám, nyám-nyám, miszter hakapeszi móricka!”

Nóbik Attila

egyetemi adjunktus, tanulmányi intézetvezető-helyettes Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Szeged, Petőfi sgt. 30-34, Tel: 06-62-544355, nobik@edpsy.u-szeged.hu A kurzusleírások és egyéb információk ezen a honlapon találhatóak: http://www.staff.u-szeged.hu/~nobik/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.